Aanvraag om omgevingsvergunning Neercasselstraat 54, 7581 VT Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581VT 54
Publicatiedatum
06-06-2018
Einddatum
18-07-2018
Bekendmaking

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een overkapping met tuinberging Neercasselstraat 54, 7581 VT Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen..