Besluit omgevingsvergunning Bentheimerstraat 16, 7587 NH de Lutte (in het bosperceel aan de zuidzijde van het rijwielpad Bentheimerstraat hoek Kruisseltlaan en aan de Kruisseltlaan in de Lutte)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NH 16
Publicatiedatum
17-12-2020
Einddatum
28-01-2021
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Bentheimerstraat 16, 7587 NH de Lutte (in het bosperceel aan de zuidzijde van het rijwielpad Bentheimerstraat hoek Kruisseltlaan en aan de Kruisseltlaan in de Lutte)

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 10 bomen op het perceel Bentheimerstraat 16, 7587 NH de Lutte (in het bosperceel aan de zuidzijde van het rijwielpad Bentheimerstraat hoek Kruisseltlaan en aan de Kruisseltlaan in de Lutte). 
Datum bekendmaking 17 december 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.