Besluit buiten behandeling Havezatensingel 112, 7581 WJ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7581WJ 112
Publicatiedatum
30-12-2020
Einddatum
10-02-2021

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:
 

Beschrijving

Het plaatsen van een windwokkel op het perceel Havezatensingel 112, 7581 WJ Losser.
Datum bekendmaking 30 december 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.