Aanvraag omgevingsvergunning nabij Mekkelhorsterstraat 31A, 7588 PL Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PL 31
Publicatiedatum
06-01-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning nabij Mekkelhorsterstraat 31A, 7588 PL Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van bomen (coniferen, sparren, eiken en berken) op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie P, nummer 617 nabij Mekkelhorsterstraat 31A, 7588 PL Beuningen.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.