Aanvraag omgevingsvergunning Hoge Lutterweg 2, 7587 LM de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LM 2
Publicatiedatum
06-01-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hoge Lutterweg 2, 7587 LM de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verbouwen van een schuur en het bouwen van een veranda op het perceel Hoge Lutterweg 2, 7587 LM de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.