Aanvraag omgevingsvergunning Wilgenkamp 92, 7581 HD Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581HD 92
Publicatiedatum
03-02-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Wilgenkamp 92, 7581 HD Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbouwen van de keuken aan de achterkant van de woning op het perceel Wilgenkamp 92, 7581 HD Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.