Aanvraag om omgevingsvergunning diverse percelen in het Luttermolenveld in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
02-05-2018
Einddatum
13-06-2018
Bekendmaking

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van 33 prefab woning op diverse percelen gelegen in het Luttermolenveld in De Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.