Aanvraag omgevingsvergunning Lutterkerkpad 4, 7587 NS de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NS 4
Publicatiedatum
24-03-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Lutterkerkpad 4, 7587 NS de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het bouwen van een schuur op het perceel Lutterkerkpad 4, 7587 NS de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.