Aanvraag omgevingsvergunning Langenkamp 5, 7581 JE Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581JE 5
Publicatiedatum
24-03-2021
Einddatum
05-05-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Langenkamp 5, 7581 JE Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Aanpassen van de constructie ten behoeve van het plaatsen van een trap op het perceel Langenkamp 5, 7581 JE Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.