Kennisgeving mobiel puinbreken Mekkelhorsterstraat 31, 7588 PL Beuningen

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7588PL 31
Publicatiedatum
24-02-2021
Kaart behorende bij: Kennisgeving mobiel puinbreken Mekkelhorsterstraat 31, 7588 PL Beuningen

Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:
 

Beschrijving

Oude Nijeweeme B.V., Witteweg 10, 7679 VV Langeveen
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Mekkelhorsterstraat 31, 7588 PL Beuningen.
Periode: 22 februari 2021 tot 23 februari 2021.
Verwachte hoeveelheid: 1250 ton.
Aard bouw- en sloopafval: menggranulaat.
Geluid (bronvermogen): 111 dB(A).
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: maximaal 2 dagen.
 

Procedure

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u bellen met het team Plannen, vergunnen en handhaven, telefoon 053-5377391.