Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 182 en 184, 7586 BW Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 7586BW 182
  • 7586BW 184
Publicatiedatum
21-04-2021
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 182 en 184, 7586 BW Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden en wijzigen van de kerk en pastorie ten behoeve van het realiseren van een gezondheidscentrum op de percelen Hoofdstraat 182 en 184, 7586 BW Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.