Sloopmelding Glanerbrugstraat 34, 7585 PL Glane

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7585PL 34
Publicatiedatum
20-01-2021
Kaart behorende bij: Sloopmelding Glanerbrugstraat 34, 7585 PL Glane

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Slopen en asbest verwijderen van de woning en bijgebouwen op het perceel Glanerbrugstraat 34, 7585 PL Glane.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.