Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Spinnersweg 115, 7586 CG Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586CG 115
Publicatiedatum
18-12-2019
Einddatum
29-01-2020
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Spinnersweg 115, 7586 CG Overdinkel

Op grond van artikel 30b van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Oos café, Spinnersweg 115, 7586 CG Overdinkel voor het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten in het horecabedrijf gedurende het tijdvak van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Datum bekendmaking 18 december 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.