Drank- en horecavergunning Beuningerstraat 71, 7588 RG Beuningen

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588RG 71
Publicatiedatum
20-12-2019
Einddatum
31-01-2020
Kaart behorende bij: Drank- en horecavergunning Beuningerstraat 71, 7588 RG Beuningen

Op grond van artikel 30a, lid 2 van de Drank- en Horecawet is het aanhangsel behorende bij de Drank- en Horecavergunning gewijzigd van:
 

Beschrijving

Café Restaurant ’t Sterrebos, gevestigd aan de Beuningerstraat 71, 7588 RG Beuningen.
Datum bekendmaking 20 december 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.