Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 343 aan de Hogeboekelweg in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 343
Publicatiedatum
08-01-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 2 eikenbomen op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 343 aan de Hogeboekelweg in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.