Aanvraag om omgevingsvergunning Ruhenbergerweg 21, 7586 RE Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RE 21
Publicatiedatum
08-04-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Ruhenbergerweg 21, 7586 RE Overdinkel

Een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Dichtmaken van 2 voerloodsen op het perceel Ruhenbergerweg 21, 7586 RE Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.