Aanvraag om omgevingsvergunning Lutterstraat 138, 7581 PL Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PL 138
Publicatiedatum
05-02-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Lutterstraat 138, 7581 PL Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 26 eikenbomen en 5 dennenbomen op het perceel Lutterstraat 138, 7581 PL Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.