Sloopmelding Haweg 5, 7585 PR Glane

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7585PR 5
Publicatiedatum
04-03-2020
Kaart behorende bij: Sloopmelding Haweg 5, 7585 PR Glane

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van asbesthoudende golfplaten van daken van schuren en het afvoeren van los materiaal op het perceel Haweg 5, 7585 PR Glane.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.