Aanvraag om omgevingsvergunning Mekkelhorsterstraat 34, 7588 PK Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PK 34
Publicatiedatum
29-01-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Mekkelhorsterstraat 34, 7588 PK Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het: 
 

Beschrijving

Kappen van 1 eikenboom op het perceel Mekkelhorsterstraat 34, 7588 PK Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.