Aanvraag om omgevingsvergunning Brinkstraat 18, 7581 GC Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581GC 18
Publicatiedatum
29-01-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Brinkstraat 18, 7581 GC Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het: 
 

Beschrijving

Vervangen van een raam door een deur op het perceel Brinkstraat 18, 7581 GC Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.