Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet Smitsbreeweg 6H, 7581 HE Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581HE 6
Publicatiedatum
09-04-2020
Einddatum
21-05-2020
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet Smitsbreeweg 6H, 7581 HE Losser

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet zijn de volgende vergunningen verleend voor het uitoefenen van het slijters- en horecabedrijf aan:
 

Beschrijving

Horstman Destilleerderij B.V., Smitsbreeweg 6H, 7581 HE Losser.
Datum bekendmaking 9 april 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.