Aanvraag om omgevingsvergunning op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummers 191, 269, 265, 267, 258, 260, 1395, 602, 662 en 661

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 191
Publicatiedatum
25-03-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het: 
 

Beschrijving

Inrichting Losserse Elsbeek op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummers 191, 269, 265, 267, 258, 260, 1395, 602, 662 en 661.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.