Verleende vergunning APV en bijzondere wetten nabij Bookholtlaan 11, 7581 BB Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 11
Publicatiedatum
13-01-2020
Einddatum
24-02-2020
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten nabij Bookholtlaan 11, 7581 BB Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Bevolkingsonderzoek Oost Borstkanker, Postbus 2107, 7420 AC Deventer voor plaatsen van een mobiele onderzoeksunit in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 op de parkeerplaats nabij Bookholtlaan 11, 7581 BB Losser.
Datum bekendmaking 13 januari 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.