Aanvraag om omgevingsvergunning Sniedersplas 1, 7586 DL Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PB 33
Publicatiedatum
22-01-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Sniedersplas 1, 7586 DL Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een tuinberging en carport op het perceel Sniedersplas 1, 7586 DL Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.