Aanvraag om omgevingsvergunning Middelkampweg 2A, 7587 ML de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587ML 2
Publicatiedatum
22-01-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Middelkampweg 2A, 7587 ML de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.