Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Brinkstraat 38, 7581 GD Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser N 376
Publicatiedatum
06-02-2020
Einddatum
19-03-2020

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

 

Beschrijving

Stichting Carnaval Losser, Brinkstraat 38, 7581 GD Losser voor het houden van het Carnaval in Losser op het Raadhuisplein op onderstaande dagen en tijden:
-    Vrijdag 21 februari 2020 van 19:00 uur tot en met 01:00 uur
-    Zaterdag 22 februari 2020 van 16:00 uur tot en met 02:00 uur.
-    Zondag 23 februari 2020 van 19:00 uur tot en met 02:00 uur.
-    Maandag 24 februari 2020 van 19:00 uur tot en met 02:00 uur.
-    Dinsdag 25 februari 2020 van 12:00 uur tot en met 21:00 uur.
En op het Martinusplein op zaterdag 22 februari 2020 van 16.00 uur tot en met 02.00 uur.
Datum bekendmaking 6 februari 2020.

 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.