Ontwerp bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied boerderij Beernink”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (perceel)
  • Losser N 4199
Publicatiedatum
19-02-2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 20 februari 2020 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied boerderij Beernink”.

Beschrijving

Omschrijving plan

De rijksmonumentale vakwerkboerderij Beernink bevond zich ooit aan de Beerninksweg 1 te Overdinkel. Begin 2009 is de rijksmonumentale vakwerkboerderij gedemonteerd en
opgeslagen, met als doel het elders weer op te bouwen met behoud van zoveel mogelijk authentiek materiaal. Deze locatie is gevonden op een locatie gelegen in het buitengebied, globaal gelegen tussen de Matenweg en de Borgbosweg in Beuningen. Hier wordt een nieuw woonerf inclusief bijbehorende ontsluiting gerealiseerd. Het rijksmonumentale object Beernink wordt als burgerwoning herbouwd op het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie A, nummer 3209. Tevens wordt een bijbehorende kapschuur gerealiseerd. De ontsluiting wordt gerealiseerd via het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie A, nummer 69. Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken, is een herziening van het bestemming noodzakelijk.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0168.bp008vzp17021-0301) kan met ingang van 20 februari 2020 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 19 februari 2020

Publicatie

1.    De week van Losser
2.     www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.    Staatscourant

Bijlagen