Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Brinkstaat 38, 7581 GD Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser N 3910
Publicatiedatum
05-02-2020
Einddatum
18-03-2020

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

De heer H.G. Poorthuis, Brinkstaat 38, 7581 GD Losser voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement “Carnaval 2020” op de volgende dagen en tijden:
-    zaterdag 22 februari 2020 van 12:00 uur tot en met zondag 23 februari 2020 02:00 uur
-    zondag 23 februari 2020 van19:00 uur tot en met maandag 24 februari 2020 02:00 uur
-    maandag 24 februari 2020 van 19:00 uur tot en met dinsdag 25 februari 2020 02:00 uur
-    dinsdag 25 februari 2020 van 12:00 uur tot en met 21:00 uur. 
Datum bekendmaking 5 februari 2020.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.