Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Dubbeleweg 1, 7586 RA Overdinkel

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7586RA 1
Publicatiedatum
18-03-2020
Kaart behorende bij: Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Dubbeleweg 1, 7586 RA Overdinkel

Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend voor:
 

Beschrijving

De aanleg van een rioolgemaal aan de Dubbeleweg 1, 7586 RA Overdinkel. 
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.