Aanvraag om omgevingsvergunning Dwarsweg 8, 7586 CA Overdinkel.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586CA 8
Publicatiedatum
18-03-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Dwarsweg 8, 7586 CA Overdinkel.

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbouwen en het vernieuwen van een dak op het perceel Dwarsweg 8, 7586 CA Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.