Ontwerp “Bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Mensmanweg 1 Beuningen”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PG 1
Publicatiedatum
16-01-2020
Kaart behorende bij: Ontwerp “Bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Mensmanweg 1 Beuningen”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 16 januari 2020 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp “Bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Mensmanweg 1 Beuningen”.

Beschrijving

Omschrijving plan

Aan de Mensmanweg 1 te Beuningen bevindt zich een rijksmonument in de vorm van een vakwerkboerderijtje. Het object is al geruime tijd niet meer in gebruik, waardoor verval van de rijksmonumentale bebouwing optreedt. De huidige eigenaar is voornemens om de bebouwing te restaureren en in gebruik te nemen als burgerwoning. Op basis van het geldende bestemmingsplan is het gebruik als burgerwoning niet mogelijk. De herziening van het bestemmingsplan voorziet in de wijziging naar een woonbestemming om de gewenste situatie planologisch mogelijk te maken.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0168.bp008vzp17ph03-0301) kan met ingang van 16 januari 2020 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook  op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 15 januari 2020

Publicatie

1. De week van Losser
2.  www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3. Staatscourant

Bijlagen