gebruiksmelding 5 augustus 2020

Type bekendmaking
meldingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581CE 107
Publicatiedatum
04-08-2020
Einddatum
15-09-2020
Kaart behorende bij: gebruiksmelding 5 augustus 2020

Gebruiksmeldingen
Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksmelding ingediend voor het:
-    In gebruik nemen van de nieuwe sporthal aan de Gronausestraat 107, 7581 CE Losser. 
 

Beschrijving

Gebruiksmeldingen
Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksmelding ingediend voor het:
-    In gebruik nemen van de nieuwe sporthal aan de Gronausestraat 107, 7581 CE Losser. 


Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende gebruiksmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het hier niet mee eens zijn kunnen de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende gebruiksmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het hier niet mee eens zijn kunnen de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.