sloopmeldingen

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcodes)
  • 7581PL 140
  • 7581CZ 35
Publicatiedatum
20-05-2020
Einddatum
01-07-2020
Kaart behorende bij: sloopmeldingen

Sloopmeldingen

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:

  • Verwijderen van asbest uit een fabriek op het perceel De Pol 35, 7581 CZ Losser.
  • Slopen van een woning op het perceel Lutterstraat 140, 7581 PL Losser.

Verwijderen van asbest van agrarische bedrijfsgebouwen op het perceel Postweg 33, 7587 PB de Lutte

Beschrijving

Sloopmeldingen

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:

  • Verwijderen van asbest uit een fabriek op het perceel De Pol 35, 7581 CZ Losser.
  • Slopen van een woning op het perceel Lutterstraat 140, 7581 PL Losser.
  • Verwijderen van asbest van agrarische bedrijfsgebouwen op het perceel Postweg 33, 7587 PB de Lutte.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012