Aanvraag om omgevingsvergunning van Beethovenlaan 24, 7582 EM Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582EM 24
Publicatiedatum
12-08-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning van Beethovenlaan 24, 7582 EM Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van een schutting aan van Beethovenlaan 24, 7582 EM Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.