Aanvraag om omgevingsvergunning Kerkstraat 2, 7581 AB Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AB 2
Publicatiedatum
12-08-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Kerkstraat 2, 7581 AB Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen en vervangen van kozijnen aan de Kerkstraat 2, 7581 AB Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.