Weigeringsbesluit omgevingsvergunning Hannekerveldweg 15, 7581 BC Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7581BC 15
Publicatiedatum
29-11-2020
Einddatum
10-01-2021
Kaart behorende bij: Weigeringsbesluit omgevingsvergunning Hannekerveldweg 15, 7581 BC Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te weigeren voor het realiseren van een uitbouw op een aan de achterzijde van de woning gelegen aanbouw op het perceel Hannekerveldweg 15, 7581 BC Losser.
Datum bekendmaking 27 november 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.