Aanvraag omgevingsvergunning Herman ter Hoentelaan 17, 7581 DB Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581DB 17
Publicatiedatum
09-12-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Herman ter Hoentelaan 17, 7581 DB Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Vergroten van een woning met een berging en hobbyruimte op het perceel Herman ter Hoentelaan 17, 7581 DB Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.