Aanvraag omgevingsvergunning Tjaskermolen 1, 7587 RM de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser G 3158
Publicatiedatum
07-10-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen vrijstaande woning op het perceel Tjaskermolen 1, 7587 RM de Lutte, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G, nummer 3158.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.