Aanvraag omgevingsvergunning Holsterheurneweg 12, 7588 PR Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PR 12
Publicatiedatum
07-10-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Holsterheurneweg 12, 7588 PR Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Herbouwen van een schuur ter vervangen van 2 bestaande schuren op het perceel Holsterheurneweg 12, 7588 PR Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.