Sloopmelding De Pol 35, 7581 CZ Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581TC 28
Publicatiedatum
06-05-2020
Kaart behorende bij: Sloopmelding De Pol 35, 7581 CZ Losser

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van diverse asbesthoudende materialen uit de woning op het perceel Begoniastraat 28, 7581 TC Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.