Aanvraag om omgevingsvergunning een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie P, nummer 311 tegenover Lutterzandweg 17, 7588 PB Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser P 311
Publicatiedatum
06-05-2020

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Bouwen van een schuilgelegenheid voor schapen (schaapskooi) op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie P, nummer 311 tegenover Lutterzandweg 17, 7588 PB  Beuningen.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.