Verleende vergunning APV slijpwerkzaamheden aan het spoor

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
27-10-2020
Einddatum
08-12-2020
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV slijpwerkzaamheden aan het spoor

Op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

Kuiper & Burger Milieumanagement B.V., voor het in werking hebben van een slijptreinen ten behoeve van slijpwerkzaamheden aan het spoor in de gemeente Losser. Per baanvak wordt de slijptrein enkele malen stapvoets heen en weer gereden over het spoor. De werkzaamheden vinden ’s nachts plaats.
Datum bekendmaking 27 oktober 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.