Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 44, 7581 BP Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581BP 44
Publicatiedatum
23-10-2020
Einddatum
04-12-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 44, 7581 BP Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Onderhoud/isolatie van een woning op het perceel Molenstraat 44, 7581 BP Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.