Aanvraag omgevingsvergunning Havezatensingel 25, 7581 WK Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581WK 25
Publicatiedatum
04-11-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Havezatensingel 25, 7581 WK Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruik van gronden met de bestemming Agrarisch-1 en Water als tuin bij een woning en het uitvoeren van werkzaamheden op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 911, naast Havezatensingel 25, 7581 WK Losser.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.