Aanvraag omgevingsvergunning Gronausestraat 328, 7585 PE Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PE 328
Publicatiedatum
04-11-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Gronausestraat 328, 7585 PE Glane

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een machineberging op het perceel Gronausestraat 328, 7585 PE Glane.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.