Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 172, 7586 BW Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BW 172
Publicatiedatum
30-09-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 172, 7586 BW Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan voor het ombouwen van een winkelpand naar een woning op het perceel Hoofdstraat 172, 7586 BW Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.