Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie P, nummer 447 nabij Mekkelhorsterstraat 23, 7588 PL Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PL 23
Publicatiedatum
02-09-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie P, nummer 447 nabij Mekkelhorsterstraat 23, 7588 PL Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een eik op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie P, nummer 447 nabij Mekkelhorsterstraat 23, 7588 PL Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.