Aanvraag om omgevingsvergunning Kloppenstraat 81, 7581 EB Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581EB 81
Publicatiedatum
02-09-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Kloppenstraat 81, 7581 EB Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Intern verbouwen van een winkelruimte naar 2 woningen op het perceel Kloppenstraat 81, 7581 EB Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.