Stookontheffing Honingloweg 30, 7581 PK Losser

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PK 30
Publicatiedatum
24-11-2020
Einddatum
05-01-2021
Kaart behorende bij: Stookontheffing Honingloweg 30, 7581 PK Losser

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. 
 

Beschrijving

Honingloweg 30, 7581 PK Losser, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 9340.
Datum bekendmaking 24 november 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.