Aanvraag omgevingsvergunning Gronausestraat 309, 7581 CV Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CV 309
Publicatiedatum
02-12-2020
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Gronausestraat 309, 7581 CV Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Installeren en in bedrijf stellen van een afvalwaterbehandelingssysteem op basis van elektroflotatie op het perceel Gronausestraat 309, 7581 CV Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.